In de komende periode willen we ieder op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de realisatie van Alverman 2.0: het nieuwe sportieve en sociaal-culturele hart van Afferden!
Wil je contact met ons opnemen, stuur dan een mail naar communicatie@alverman.nl.
Stuurgroep Alverman 2.0

Goedkeuring gemeenteraad.
Op 23 maart j.l. heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorfinanciering van de realisatie van Alverman 2.0. Het is nog niet duidelijk hoeveel de provincie Limburg zal gaan bijdragen. Ook de opbrengsten uit de fondsen zijn nog niet bekend evenals de eigen bijdrage van Afferden, welke nog opgestart gaat worden. Met deze eigen bijdrage van Afferden hebben we gewacht tot er zekerheid is dat de nieuwbouw daadwerkelijk zal doorgaan.
Met de voorfinanciering door de gemeente kan er nu gebouwd worden. Uiteindelijk zal blijken hoeveel geld we tekort komen en dit bedrag wordt als lening door de gemeente aan stichting De Alverman verstrekt. In de komende 20 jaar wordt dit bedrag terugbetaald aan de gemeente.

Start nieuwbouw.
Momenteel worden met de aannemer de laatste afspraken gemaakt betreffende de nieuwbouw. Naar verwachting kan in de loop van april de schop de grond in en kan het gebouw einde 2021 klaar zijn.

Sloop Iedershuus.
Nu de uitbreiding van De Alverman doorgaat, kunnen de huisartsen op de plek van Iedershuus hun nieuwe gezondheidscentrum gaan bouwen. Gezien hun ruimtegebrek willen zij hier zo snel als mogelijk mee beginnen. Daarom wordt Iedershuus op korte termijn gesloopt.
Vanaf  half april is er voor de verenigingen, die nu in Iedershuus gehuisvest zijn, een tijdelijke oplossing gevonden tot de nieuwe Alverman gereed is: in de school, in de gymzaal bij de school, in de huidige Alverman en andere bergruimtes.

Betrokkenheid inwoners Afferden.
Er is een projectgroep geformeerd bestaande uit vertegenwoordigers van de gebruikersverenigingen, die samen met aannemer Hoex de nieuwbouw gaat realiseren en met name de eigen werkzaamheden gaat uitvoeren.
Daarnaast start op korte termijn een werkgroep die gaat nadenken over de wijze, waarop de inwoners van Afferden meer betrokken kunnen worden bij Alverman 2.0.