Druk bezochte gebruikersbijeenkomst Alverman

Afgelopen maandag 15 april organiseerde het nieuwe bestuur van de Alverman een bijeenkomst voor gebruikers en andere belangstellenden. Deze avond werd goed bezocht. Vrijwel alle gebruikersgroepen waren vertegenwoordigd naast enkele andere belangstellenden. Zij kregen een korte presentatie van het traject dat doorlopen is na de crisisbijeenkomst van 4 december toen nog een sluiting van de Alverman dreigde.

Inmiddels is er een nieuw bestuur geformeerd, ligt er een beleidsplan met een toekomstvisie en wat nog belangrijker is: de agenda is goed gevuld. Er wordt intensief gebruik gemaakt van de Alverman wat ook nodig is om een sluitende begroting te krijgen. Dat gaat in de komende jaren op deze manier ook  zeker lukken. Er werden informatieve vragen gesteld maar bovenal was de toon positief en werden er complimenten uitgesproken voor de ingezette koers hetgeen met applaus werd ondersteund.

Er is nog steeds veel werk te doen maar er is voldoende vertrouwen dat er een goede toekomst is voor de Alverman, zeker wanneer we daar in gezamenlijkheid de schouders onder zetten.  

De Alverman, van, vúr en dúr Offere!

Suggesties of vragen: info@alverman.nl