De gemeenteraad van Bergen heeft een verzoek om een bijdrage te leveren aan het plan Alverman 2.0 unaniem goedgekeurd. Dit betekent dat zij een bedrag van € 595.000, beschikbaar stelt om het plan, ingediend door de Werkgroep Accommodatiebeleid Afferden (WAA), te realiseren. Het plan omvat de uitbreiding van het huidige clubgebouw De Alverman met een zaal van 336  m2 met daarbij een podium en diverse opbergruimtes en een vergaderzaal. De totale kosten zijn begroot op €  925.000,-. De werkgroep is er van overtuigd dat er met dit plan een volwaardig sportief en cultureel multifunctionele accommodatie (MFA) gerealiseerd wordt. Het gebouw voldoet aan alle ruimtelijke en bouwkundige eisen van de Programma van Eisen van de werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van gebruikers. Het is de architect gelukt om een gebouw te ontwerpen dat past in deze omgeving met een industriële uitstraling en toch aantrekkelijk en onderhoudsarm. Naast de bijdrage van de gemeente zullen ook de Provincie en fondsen aangesproken worden om bijdrages te leveren. Ook zullen de Alverman en Iedershuus een bijdrage leveren en zullen de inwoners van Afferden via acties bij het project worden betrokken.

Zodra we voor meer dan 80% van de investering gegarandeerde toezeggingen hebben gekregen, kan met de bouw gestart worden. De door de WAA opgerichte zelfstandige projectgroep zal de nieuwbouw realiseren onder eindverantwoordelijkheid van een stuurgroep, waar ook het bestuur van de Alverman deel van uitmaakt. De projectgroep is inmiddels  al gestart met de voorbereidingen van de bouw om het geheel in goede banen te leiden.

Daarnaast wil de gemeente, in samenwerking met betrokkenen, een veilige looproute van het dorp naar het nieuw te bouwen MFA de Alverman realiseren.

Op deze wijze hopen we een goede en prettige accommodatie voor de betrokken verenigingen en de inwoners van Afferden voor de lange termijn te kunnen neerzetten.  Meer informatie is te vinden op https://bergen.notubiz.nl/vergadering/691740/Gemeenteraad%2010-03-2020, agendapunt 12