In de nieuwe Alverman wordt hard gewerkt om alles afgewerkt te hebben voor de opening op 1 juli a.s.
Er is al veel werk verzet en de ruimtes worden steeds mooier!

Nu veel werkzaamheden zijn uitgevoerd, komt een van de laatste
klussen aan bod: het schoonmaken van de ruimtes.
Na de vorige oproep hebben zich al enkele personen gemeld, maar
dit groepje heeft behoefte aan extra handen: er is genoeg te doen!!

Wil je een keer (of 2 keer?) meehelpen, geef dit dan door aan
Ria Hoitinga, tel. 06-34087914 of via mail: edenria@home.nl
De Alverman is van en voor ons allemaal, dus………. geef je op!

In onderling overleg wordt bekeken op welke momenten de handen
uit de mouwen kunnen worden gestoken. We willen vóór de opening
graag alles schoon hebben.
Dus:
Wil je meehelpen, meld je aan bij Ria. Alle hulp is welkom!!