In het kader van het plan Alverman 2.0 zijn er diverse fondsen aangeschreven om de nieuwbouw en inrichting te realiseren. Daaronder ook de Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. Deze week ontvingen wij een bevestiging van de toekenning van deze aanvraag. Het bestuur van de Alverman bedankt de Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen zeer voor een donatie van €3000,– Hier zal zeker een passende bestemming voor worden gevonden.

Hiermee zijn alle aangevraagde subsidietrajecten afgerond.

Het bestuur van de Alverman