Certificatenactie Alverman

De nieuwbouw van Alverman 2.0 wordt bekostigd door de gemeente Bergen en met bijdragen van de provincie Limburg, stichting Iedershuus en De Alverman.
Voor de inrichting van het gebouw hebben diverse fondsen een bijdrage toegezegd. Omdat het gebouw niet alleen vóór en ván alle Afferdenaren is maar ook dóór Afferdenaren wordt gerealiseerd, wordt elke inwoner in de gelegenheid gesteld een financiële bijdrage te leveren aan de inrichting van het gebouw. Daartoe is een certificatenactie opgezet: iedereen kan een of meerdere certificaten kopen ter waarde van € 25,-.

Reglement uitgifte certificaten.