Certificatenactie Alverman

De nieuwbouw van Alverman 2.0 wordt bekostigd door de gemeente Bergen en met bijdragen van de provincie Limburg, stichting Iedershuus en De Alverman.
Voor de inrichting van het gebouw hebben diverse fondsen een bijdrage toegezegd. Omdat het gebouw niet alleen vóór en ván alle
Afferdenaren is maar ook dóór Afferdenaren wordt gerealiseerd, wordt elke inwoner in de gelegenheid gesteld een financiële bijdrage te leveren aan de inrichting van het gebouw. Daartoe is een certificatenactie opgezet: iedereen kan een of meerdere certificaten kopen ter waarde van € 25,-.
Dit bedrag is extra laag gehouden zodat zoveel mogelijk mensen hieraan kunnen deelnemen. In de komende jaren zal stichting De Alverman jaarlijks een aantal van deze certificaten uitloten, die dan worden terugbetaald aan de koper. Onder de verkochte certificaten wordt een ballonvaart voor 2 personen verloot!
Met de opbrengst van de actie wordt een deel van de
nieuwe inrichting van het gebouw bekostigd.

De actie start tijdens het evenement “Nôr de bouwput” op 12 maart
a.s. Na de fakkeloptocht geeft fanfare Helpt Elkander een kort
concert in de nieuwe zaal. Daarna volgt een gezellig samenzijn met
muziek verzorgd door SBS Sounds. Tevens kan de nieuwe zaal
bekeken worden.

In de week vóór dit evenement ontvangt elk huishouden een
envelop met daarin meer informatie over deze actie. Na 12 maart
bezoeken leden van diverse verenigingen alle huizen met de vraag
of men certificaten wil kopen.

Wij hopen dat deze actie succesvol zal verlopen, zodat het nieuwe
sociaal-culturele en sportieve centrum van Afferden er ook van
binnen mooi uit gaat zien!

Reglement uitgifte certificaten.